สอนติดตั้ง ดันทรง Freitag Sally

สอนติดตั้ง ดันทรง Freitag Sally

ดันทรง Freitag Sally 1 ชุดประกอบด้วย
1 แผ่นใสรองก้นกระเป๋า
2. ดันทรง


ขั้นตอนก่อนติดตั้ง

  1. วางแผ่นใส ที่ก้นกระเป๋า
  2. ใส่ดันทรงลงไป
  3. ใช้มือดันดันทรงให้แนบกับกระเป๋า
  4. ใช้ Freitag อย่าง Happy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *