สอนติดตั้ง ดันทรง Freitag Rollin

สอนติดตั้ง ดันทรง Freitag Rollin

ดันทรง Freitag Rollin 1 ชุดประกอบด้วย
1 แผ่นใสรองก้นกระเป๋า
2. ดันทรง


ขั้นตอนก่อนติดตั้ง

  1. วางแผ่นใส ที่ก้นกระเป๋า
  2. ใส่ดันทรงลงไป
  3. ปรับขยายความกว้างกระเป๋า เพื่อให้แนบสนิทกับขอบด้านใน
  4. ใช้ Freitag อย่าง Happy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *