สอนติดตั้งดันทรง Freitag BONANZA / FURY

F33 F133 BONANZA F32 F132 FURY

ติดตั้งดันทรง Freitag BONANZA / FURY

ในแพคเกจ ประกอบด้วย
1. แผ่นรองพื้น
2. ตัวดันทรง

วิธีติดตั้ง
1. วางแผ่นรองพืน ที่ก้นกระเป๋า
2. สอดดันทรงเข้าไป โดย ให้ด้านที่มีช่องว่างด้านข้าง ตรงกับ ด้านที่มีซิป ข้าง
3. ใช้งานได้เลยจ้า