คลิปสอนติดตั้งดันทรง Freitag แบบ Click for Hawaii

F41 HAWAII

คลิปสอนติดตั้งดันทรง Freitag แบบ Click for Hawaii


1.ถ้าฝืด อย่าฝืนกดนะครับ ให้เอาแป้งมาทาที่ขอบยางก่อน
2.สอดแผ่น support เข้าไปให้ลึกที่สุดก่อน แล้ว ค่อยๆ กด ดันทรงลงล็อกนะครับ(อย่าดันเฉพาะตัวดันทรง อาจจะ
ทำให้กาวหลุดได้ จับตัวตะขอแล้ว ค่อยๆกดดันทรงลงไป อย่าง้างระวังส่วนตะขอจะหักครับ)
3.แผ่นsupport รุ่นใหม่ ไม่มีรอยกรีดแล้วจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *