สอนติดตั้ง ดันทรง Lassie Dexter

ดันทรง 1 ชุดประกอบด้วย

  • ดันทรงส่วนฝาบน(มีอะคริลิค)
  • ดันทรงส่วน body กระเป๋า

วิธีติดตั้งดันทรง Lassie

  1. เปิดฝากระเป๋า
  2. เปิดส่วนขยายกระเป๋า
  3. สอดดันทรงส่วน body เข้าไป (ข้อสังเกตุ ส่วนก้นดันทรงด้านที่แคบกว่าคือด้านหน้า)
  4. สอดดันทรงส่วนฝาบนเข้าไปในซองเล็กกดลงให้สุด
  5. พับส่วนขยายกลับเข้าที่เดิม ** หากไม่พอดี ลองจัดขอบที่พับนะครับ**

วีดีโอเพิ่มเติมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *